Forside

Fra Lauegaardsfamilien
Spring til navigation Spring til søgning

Lauegaardsfamilien.dk: Websiden om familien, der udsprang fra Lauegård

Du skal være med i familien for at få adgang til familiebogen og de yderligere tekster og billeder. Hvis du ikke er oprettet, så benyt formularen til at anmode om en brugerkonto.

Angiv venligst dit familienummer eller anden information i tekstfeltet, så vi kan finde dig og få dig oprettet. Tak.

Velkommen til Lauegaardsfamiliens webside.

 • Lauegaards-Familien og den deri indgiftede Slægt blev samlet og udgivet af farver og borgerkaptajn O.E. Sonne (A3), Nexø, i 1878.
 • 2. udgave blev udgivet af lektor P.A. Larsen (A5B11), Rønne, i 1904.
 • 3., 4. og 5., udgave blev udgivet af amtsforvalter O.E. Sonne (A3B6C1), Helsingør, i henholdsvis 1924, 1940 og 1957.
 • 6. og 7. udgave blev udgivet i 1971 og 1982 af Inge Koefoed Larsen, g. Hansen (A5B11C5D2), Stege.
 • Den 8. og sidste trykte udgave af familiebogen var den grønne samlemappe, som der blev udgivet sider til frem 2007 af Inge Koefoed Hansen og Anders Koefoed Larsen (A5B11C5D3), Allinge.

Websiden er baseret på seneste trykte udgave af familiebogen, og den blev lagt på nettet i 2007 af Anders Koefoed Larsen og Andreas Graulund (A5B11C5D1E2F1).

Der er løbende tilføjet ændringer til den elektroniske udgave af familiebogen, men eftersom der kun tilføjes ændringer, som sendes af familiemedlemmer, er familiebogen kun så opdateret, som medlemmerne selv ønsker det.

Hvis du har ændringer eller tilføjelser, send dem venligst til tove@graulund.com (A5B11C5D1E2). Når man sender ændringer eller tilføjelser, giver man samtidig samtykke til at oplysningerne lægges op i den elektroniske udgave af familiebogen.

Vi er gruppe af frivillige, som prøver at efterkommer familiemedlemmers ønske om at bevare familiebogen til fornøjelse for vores efterfølgere. Vi er bekendt med GDPR reglerne. Det er helt op til dig, om du ønsker at være med i familiebogen. Hvis du ønsker at blive slettet, skriv venligst til tove@graulund.com.

 1. Er du med i familien? Se vores Fil:Register Alfabetisk.pdf!
 2. Danske tekster & billeder
 3. Familiebog i PDF

You will need an account in order to access the Family Book and related pages. If you do not have an account, please use the form to request one. Fill in your preferred user name (brugernavn) and email address.

When requesting, please indicate your family number, or any other information about you and your relation to the family, in the text field so that we can identify you and create your account. Thank you.

Welcome to the website of the Lauegaard family.

 • The Lauegaards-Family og den deri indgiftede Slægt was put together and published by dyer and Citizen Captain O.E. Sonne (A3), Nexø, in 1878.
 • The 2nd edition was published by Associate Professor P.A. Larsen (A5B11), Rønne, in 1904.
 • The 3rd, 4th, and 5th editions were published by Region Manager O.E. Sonne (A3B6C1), Helsingør, in 1924, 1940 and 1957 respectively.
 • The 6th and 7th editions were published in 1971 and 1982 by Inge Koefoed Larsen, m. Hansen (A5B11C5D2), Stege.
 • The 8th and final printed edition was the green portfolio with new pages being edited and distributed until 2008 by Inge Koefoed Hansen and Anders Koefoed Larsen (A5B11C5D3), Allinge.

The website is based on this edition, and it was put on the web in 2007 by Anders Koefoed Larsen and Andreas Graulund (A5B11C5D1E2F1).

Additions and amendments have been added to the PDF Family Book based on the input from family members over the years. Consequently, the Family Book is only as updated as the family members wish.

If you have any changes and additions, please send them to tove@graulund.com (A5B11C5D1E2). When you send changes and additions, you consent to inclusion of the information in the PDF Family Book.

We are a group of volunteers and strive to follow the EU GDPR rules. It is completely up to you if you wish to be included in the Family Book. If you wish to be deleted, please send a message to tove@graulund.com.

 1. Are you in the family? See our Fil:Register Alfabetisk.pdf!
 2. English texts & pictures
 3. PDF Family Book