Nyt fra bestyrelsen

Fra Lauegaardsfamilien
Spring til navigation Spring til søgning

Til alle medlemmer af Lauegårdsfamilien. Det var jo lidt mærkelig torsdag den 17. juli 2008. Det var jo 3. torsdag i juli måned, og der plejede vi at holde familiesamling! - men IKKE i 2008. Efter vores 125 års jubilæumsfest i 2007 gik jo hele bestyrelsen af, idet man mente, at det var på tide, at der kom nye aktive familiemedlemmer ind i bestyrelsen. Derfor blev der indkaldt til møde i Åkirkebyhallerne med det formål, at få valgt nogle nye personer. Fremmødet var desværre ikke så stort, og interessen for at deltage i arbejdet var IKKE til stede. Derfor blev det endelig besluttet ikke at afholde nogen familiesamling i 2008.

Efterfølgende sendte jeg besked ud via Jeres e-mail adresser.

Der blev dog nedsat et udvalg, der vil undersøge mulighederne for at videreføre familiebogen. Den kom til at bestå af

A10B1C4D1E2F1 Louise Munch, louise.munch@mail.tele.dk A11B3C3D2E2 John Ole Koefoed, jok.egs@post.tele.dk og undertegnede A5B11C5D3 Anders Koefoed Larsen som formand, akl@sport.dk

Vi vil på kommende møder undersøge, om der er nogle personer, der - i samarbejde - vil overtage registreringen af vores store familie.

Endelig et lille nødråb. Vi vil gerne fortsat kunne komme i forbindelse med Jer!!! Desværre bliver der ofte skiftet mail adresser UDEN at vi får besked. Husk at send besked om dette - og gerne med Jeres familienummer på (for det vil lette vores arbejde) Med venlig hilsen Anders Koefoed Larsen